Az előkészítő bizottság tájékoztatója:

A Zöldsziget Körzeti Általános iskola, AMI intézményvezetői álláshelyére benyújtott két pályázatot 2013. június 6-án küldte meg a Szentendrei Tankerület az előkészítő bizottságnak. A köznevelési törvény 67. paragrafusa értelmében "Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni" Mindkét pályázó hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott pályázatukat teljes egészében közzétegyük az iskola honlapján. A pályázatokat az alábbi sorokra kattintva olvashatják:

Szente Sándorné pályázata

Tóth Zsuzsanna pályázata

 

Előkészítő Bizottság, Szigetmonostor, 2013. június 11.

Kiegészítő információk