Az iskola új pedagógiai programja ide kattintva megnyitható.

Az SZMSZ ide kattintva megnyitható, letölthető

Az iskola pedagógiai programjában és a házirendben olvashatóak a házi feladatokra és az iskolai dolgozatokra vonatkozó szabályok. A 229/2012. Kormányrendelet 23.§-a előírja, hogy ezeket a szabálypontokat az iskola honlapján külön is meg kell jelentetni. Az alábbi sorra kattintva elolvashatóak a kiemelt szabálypontok.

A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskola helyi tantervei az alábbi linkekről tölthetőek le.

2.2.1 A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanterve 1. évfolyamon

2.2.2 A magyar nyelv tantárgy tanterve 2. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.3 A magyar irodalom tantárgy tanterve 2. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.4 A történelem tantárgy tanterve 5. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.5 Az első idegen nyelv (angol és német) tanterve 2. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.5.1_angol_oxford_5-8

2.2.6 A második idegen nyelv (német) tanterve 7. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.7.1 A matematika tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 4. évfolyamig

2.2.7.2_A matematika tantárgy tanterve 5. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.8 Az informatika tantárgy tanterve 4. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.9 A környezetismeret tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 4. évfolyamig

2.2.10 A természetismeret tantárgy tanterve 5. évfolyamtól 6. évfolyamig

2.2.11 A honismeret tantárgy tanterve 5. évfolyamon

2.2.12 A fizika tantárgy tanterve 6. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.13 A biológia-egészségtan tantárgy tanterve 7. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.14 A kémia tantárgy tanterve 7. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.15 A földrajz tantárgy tanterve 7. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.16 Az ének-zene tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.17 A vizuális kultúra tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.18 A környezetvédelem tantárgy tanterve 5. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.19.1 Az erkölcstan tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 4. évfolyamig

2.2.19.2 Az erkölcstan tantárgy tanterve 5. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.20.1 A testnevelés tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 4. évfolyamig

2.2.20.2 A testnevelés tantárgy tanterve 5. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.21 A tánc és mozgás tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 2. évfolyamig

2.2.22 A technika tantárgy tanterve 1. évfolyamtól 8. évfolyamig

2.2.23 Az osztályfőnöki órák tanterve 5. évfolyamtól 8. évfolyamig

Kiegészítő információk