Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola nyári ügyeleti beosztásáról :

1. Július 14-én  Szente Gyula intézményvezető

2. Július 28-án Szentmiklóssy Aliz Ráhel intézményvezető- helyettes

3. Augusztus 11-én Süle Attila Ferenc intézményvezető-helyettes

áll  ügyintézésben 9- 14,30 óra között rendelkezésre.

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Az akadályverseny kiírását az alábbi linken olvashatják:

Részletes kiírás

A 2021 évi idegen nyelvi mérés eredményei

6. évfolyam

8. évfolyam

Siker!

Engel-Iván Lili Rebeka tanulónk az Irodalmi Rádió pályázatán első helyezést ért el.

 

év diák írója

 

lili

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

A személyes beiratkozás iskolánkban:

2021. április 15-én 8:00-17:00-ig

2021. április 16-án 8:00-17:00-ig

KIZÁRÓLAG előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges!

A beiratkozáshoz szükséges, honlapunkon található nyilatkozatokat (Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről, Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról, valamint Nyilatkozat etika, hit- és erkölcstan oktatásról) kitöltve, aláírva hozzák magukkal a személyes beiratkozásra!

Érdeklődni, illetve időpontot egyeztetni Balogh Beátánál lehet a 06-30/715-4986-os telefonszámon.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Körzethatárok megtekinthetők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

 

 Nyilatkozatok az alábbi linkeken érhetőek el:

Nyilatkozat a hit és erkölcstanról

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Kiegészítő információk