Kérdőívvel mérte az iskola minőségbiztosítási munkacsoportja a partneri elégedettséget a szülők körében az elmúlt félévben.

A kérdőívek összesítésének számszerű eredménye

A szöveges válaszok összesítése

 

A kérdőívek feldolgozását a minőségbiztosítási munkacsoport tagjai: Bencsik Erzsébet, Bottlikné Grósz Ágnes és Fűrné Láng Erika végezték, a tapasztalatokat a nevelőtestület májusi értekezletén beszélte meg, ahol értékelték az előző évi kompetenciamérés eredményeit is. A szöveges válaszok összesítését végző Bottlikné Grósz Ágnes tanárnő elmondta, hogy mindkét csoportban vannak olyan válaszok - sorrendben a 12. utániak - melyeket csak egy-két szülő írt le. A nevelőtestület a felmérés tapasztalatait úgy is hasznosítja, hogy már a következő tanévben kiemelt figyelmet fordítanak a kifogásolt területekre.

 

Kiegészítő információk