Tisztelt Szülők! A tankönyvek rendben megérkeztek az iskolába, ám a kiadáshoz szükséges nyomtatványok még nincsenek itt, így a tankönyvek kiadására várhatóan augusztus utolsó hetében kerül sor. A pontos időpontot ki fogjuk plakátolni. A könyvtárellátó a tankönyvek átvételével kapcsolatban az alábbi levelet küldte:

Tisztelt Tankönyvfelelős Kollégák!

A 2015/2016. tanévre vonatkozóan a tankönyvek tanulók részére történő átadásának menetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket.

A KELLO a megrendelt tankönyveket a korábbi értesítés szerinti időpontban leszállítja az iskolák részére. A szállítási időpontok a rendelési felületen is elérhetőek lesznek.

A számlalevelek valamint az Átadás - Átvételi jegyzőkönyvek augusztus végéig kerülnek megküldésre az iskolák részére.

A tankönyveket a diákok részére a névre szóló számlalevélen szereplő lista alapján kell átadni. Az Átadás - Átvételi jegyzőkönyvből tanulónként 2-2 példányt az átvevővel (szülővel/tanulóval) kitöltetni, aláíratni szíveskedjenek. A jegyzőkönyvből egy példány az átvevőnél (tanulónál/szülőnél) marad, egy példányt pedig a KELLO részére kérünk a visszáruval megküldeni. Ha nincs visszáru az iskolában, abban az esetben megkérjük Önöket, hogy a bizonylatokat a Könyvtárellátó levelezési címére - 1391 Budapest Pf.: 204. - szíveskedjenek visszaküldeni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyv végső megrendelője a tanuló, így az átvételre is a tanuló és/vagy törvényes képviselője jogosult.

Köszönjük segítőkész együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

 

Az iskolában  a nyári szünidőben minden héten szerdán reggel nyolctól 12 óráig tartunk ügyeletet.

Különleges volt az idei német-magyar cseretábor, mivel ebben az évben ünnepeltük a kapcsolat 25. évét. Erika de Luca, a partneriskola pedagógusa (aki 25 éve szervezi a tábort Németországban) a tábor megnyitóján egy emléktáblát adott át iskolánk igazgatónőjének, mely emléket állít ennek a kapcsolatnak. A tábor az idén is nagyon jól sikerült. Köszönjük a táborban részt vevő magyar családok segítségét, aktív részvételét(az idén mi fogadtuk a német iskolásokat)! Köszönjük a KLIK és Szigetmonostor Község Önkormányzata támogatását a tábor megvalósításához!

A gyerekek a bizonyítvánnyal együtt megkapták az eszközjegyzéket is, miket kell beszerezni a szülőknek a következő tanévre. Az alábbiakban megnyithatják az eszközjegyzéket, ha esetleg otthon elkeveredett volna:

1/a 2/b 3/a 3/b 3/c 4. 5. 6. 7. 8.

Június 15-én egy nagyon érdekes projektnappal zárult a hetedikesek tanulmányi kirándulása. A két osztály 37 tanulója június 10 és 12 között 3 csodálatos napot töltött a Felvidéken a Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek közel 1 millió forintnyi pályázati támogatásából. A projektnapon nemcsak az derült ki, milyen sokat tanultak a hetedikesek a kiránduláson, hanem az is, mennyire érdekesen tudják megosztani élményeiket a többiekkel. Úgy tűnik, a hatodikosok is szívesen részt vennének hasonló kiránduláson.

 

 

Kiegészítő információk